Grundtvig, N. F. S. Om Afguderie

erkendt, erfaret.

passende.

folket, menigmand.

således.

frafaldt.

hentydning til det svenske litteraturtidsskrift Phosphoros, der udkom 1810-1813. Ordet phōsphoros er græsk og betyder lysbringer (gr. Φωσφόρος), sml. grundstoffet fosfor; det er samtidig navnet på Morgenstjernen, dvs. planeten Venus, som den står på morgenhimlen.

digtning.

hentydning til Norge; udtrykket er samtidig en allusion til Matt 16,18.

ædelmodige; storagtige.

ideelle, fuldkomne.

ligegyldighed, lunkenhed; indifferenspunktet er det punkt, hvori to modsætninger mødes og ophæves uden tilbageværende elementer fra modsætningerne. Begrebet henviser til 👤Friedrich Schellings spekulative naturfilosofi; det benyttedes også af 👤Henrich Steffens i indledningsforelæsningerne i 1802 (se fx 6. og 8. forelæsning i Steffens 1803).

således.

jordbrand er brand under jordens overflade.

også.

frafaldet.

skribenten, forfatteren.

bemærkelsesværdigt.

fremmet.

frafaldet.

frafald.

tabt.

skæmmer, misklæder.

dvs. Bibelen.

dvs. styrkes.

mine udgivne værker.

behageligt.

fantasien.

ytring, udtalelse.

det vil sige.

digte.

almueagtige, bondske; jævne.

ubetinget, blind tro.

Anvendt litteratur