Grundtvig, N. F. S. Til min Ven Christian Molbech

Oversigt over manuskripter og tryk

Manuskripter

Der er ikke bevaret noget komplet manuskript til artiklen, men følgende udkast og afskrifter findes i Grundtvig-arkivet på Det Kongelige Bibliotek, København:

Signatur Type Indhold
Fasc. 178.7 Udkast “Til C. Molbech”. Et i tonen hårdt udkast, som Grundtvig lod 👤Molbech læse, inden han offentliggjorde en mildere version.
Fasc. 475.17 Afskrift af fasc. 178.7 Optrykt i Grundtvig & Molbech (1888), s. 205-212, og i Breve 1 1924, s. 141-147.
Fasc. 178.11 Udkast
Fasc. 475.16.a Afskrift af fasc. 178.11, s. 1-4

Førstetrykket

Nummer i Bibliografien: 206.

Grundtvigs artikel “Til min Ven Christian Molbech” udkom den 10. april 1813 i Nyeste Skilderie af Kjøbenhavn, 10. årgang, nr. 29, sp. 449-452. Tidsskriftet blev udgivet af 👤Salomon Soldin og trykt hos P. H. Høeckes enke i København.

Bibliografisk beskrivelse

Anvendte eksemplarer

  • Grundtvig-Bibliotekets løse eksemplar, opstillingsnr. 3.1 (beskåret og uindbundet)
  • Grundtvig-Bibliotekets eksemplar i samlebindet N.F.S. Grundtvigs Bidrag til Nyeste Skilderie af Kjøbenhavn 1808-1825, opstillingsnr. 3.1 (beskåret og indbundet)
  • Eksemplar fra Det Kongelige Bibliotek, katalognr. K, 672, 4o, stregkode 130002233895 (beskåret og indbundet)

Eksemplar 1 er valgt som tekstgrundlag og har afgivet faksimiler til udgaven.

Nyeste Skilderie af Kjøbenhavn

Klik her for at få en bibliografisk beskrivelse af tidsskriftet Nyeste Skilderie af Kjøbenhavn.

Intern varians

Der er ikke konstateret intern varians, hverken af tekstlig eller materiel art.

Tekstkritik

Anvendt litteratur