Grundtvig, N. F. S. Et Par Ord om Geistlighedens Videnskabelighed eller om kristelig og præstelig Lærdom

oplæst.

det såkaldte vinterlandemode, der blev afholdt den 2. oktober 1811 (Bugge 1953, s. 85).

dommedag.

tidsalder.

historien, både som skriftligt værk og som indbegrebet af de fortidige begivenheder.

nådigt.

da; der hvor.

evangeliet.

skikkelser.

hårdt.

forgangne.

lærerinde (dvs. Saga).

i det timelige, jordiske liv.

stærke.

vanskelige, hårde.

ukrudtet.

beskæftige sig vedvarende med.

forunderlige.

dejligt, herligt.

åbnet.

da.

bogstaver; skrifttegn.

mirakuløs.

tildelte, gav.

befalede (gl. præteritum).

hedenskabet.

tvinge sit op.

dvs. hebraisk.

udlægning; oversættelse.

den, der udlagde eller oversatte.

udlægning; oversættelse.

udlægnings; oversættelses.

udlægning; oversættelse.

klart.

på det rene.

såre, dvs. stærkt, bitterligt.

sigter imod, har som mål.

endnu.

fordredes, krævedes.

fra himlen.

vejen til frelse.

kan være (optativ).

kan leve (optativ).

enfoldige; som en dåres.

kraftfuld; virksom.

i det timelige, jordiske liv.

såre meget over, i høj grad over.

dvs. vrøvle.

foreskrevne.

dvs. ihvorvel, uagtet.

udsyn.

sådan.

vilje.

forvandlet, herliggjort.

sigter til 👤Adam og 👤Eva.

spise.

sådan.

dvs. lærte.

forunderligt.

opmuntrende, trøsterigt.

besværger, fremmaner.

fremmaner.

sigter til 👤Immanuel Kants filosofi.

den dogmatiske lære.

omfanget af kundskaber; mængden af lærde.

dvs. sindelag.

også.

det vil sige den vantro lærde.

hede, glød.

klargøre.

med sikkerhed.

skatte, kostbarheder.

stillesiddende arbejde ved lyset om aftenen.

dvs. kigge, se.

fremtrylle.

af, på grund af.

sådan.

til endnu større overflod; i endnu højere grad.

forfædrene.

bevis, argument.

er nødt til; må.

gik (gl. præteritum pluralis).

sådan.

må eller skal det være (optativ).

øje, der har sjælelig sans, besidder åndeligt klarsyn.

uden betaling, for intet.

uforståelige tegn; de ægyptiske hieroglyffer var i 1810'erne endnu ikke afkodet.

foreskrevne; passende.

dvs. hebraisk.

kvindelige slægtninge.

letfærdige kvinders.

historien, som den er overleveret til os i (latinske) historieværker.

dvs. hebraiske.

inspireret, dvs. meddelt med guddommelig kraft. Jf. den såkaldte inspirationslære, ifølge hvilken Bibelen er inspireret eller indblæst af Gud eller Helligånden (jf. 2 Tim 3,16).

forunderlige.

historien, både som skriftligt værk og som indbegrebet af de fortidige begivenheder.

sket efter Guds styrelse.

sådan.

historien, både som skriftligt værk og som indbegrebet af de fortidige begivenheder.

mest betydningsfulde.

historieværk.

rørende.

ganske vist.

forskellige.

dvs. styrker.

tidsaldre.

beviser, argumenter.

nuværende.

vandt indpas.

jf. ordsproget: ‘Pral ikke med fremmede fjer! (tænk på alliken)’, se Mau 1879, nr. 7.494, og Grundtvig 1845, nr. 702. Fjedre betyder fjer.

isoleret, for sig selv.

sådan.

andet end.

her i nytestamentlig betydning: tidspunktet for 👤Jesu fødsel, som indvarslede en ny tidsalder.

afkom.

lovpriste, dvs. 👤Jesus.

oversigt, overblik.

om Gud vil.

her i nytestamentlig betydning: tidspunktet for 👤Jesu fødsel, som indvarslede en ny tidsalder.

hele, helhed.

muslimer.

universiteter, højere læreanstalter.

udlægning; fremstilling.

forunderlige.

dvs. styrkes.

rundt omkring.

historien, både som skriftligt værk og som indbegrebet af de fortidige begivenheder.

opgav studierne.

den i et land gældende lov, som er skabt af mennesker.

frelses.

i tidens løb.

dvs. hebraiske.

universitet.

klasse; forelæsning.

endog.

forunderligt.

dvs. hebraisk.

evne.

uundgåelige; som ikke vil udeblive.

historien, både som skriftligt værk og som indbegrebet af de fortidige begivenheder.

frelse.

rundt omkring.

nuværende.

til overflod at gøre.

Anvendt litteratur