Grundtvig, N. F. S. Om en Bogsamling for Sjællands Præster. Disse tilegnet

mangle fortalere.

gøre bekendt på højlydt vis; udbasunere.

historien.

hvad der behøves til livets ophold.

allerede.

betale for uddannelsen af egen lomme, betale til videnskaberne af egen pung.

lat. ‘sandelig en substans’.

således.

også.

på passende vis; i overensstemmelse med reglerne.

blindhed; meget svagsynet tilstand.

sygdom der er almindelig for et land; epidemi.

hvis.

underholdningslitteratur.

uden at vække anstød eller uberettiget kritik.

begrænset.

lille vindue eller lysåbning.

historiefremstillinger.

dvs. salmer.

historiefremstillinger.

dvs. ukrudt.

lat. ‘at opnå velvilje’; retorisk greb for at opnå opmærksomhed eller sympati ved at understrege ens egen utilstrækkelighed som taler.

dvs. muselmænd, muslimer.

endnu.

dvs. eksegeter, personer der kritisk analyser eller fortolker især bibelske tekster.

kirkefædres.

historien.

dygtige, mandige mænd.

mangle.

forkæmper, helte.

pæl med påtrykte trylleformularer, der skal holde det onde eller djævelen på afstand.

høre.

kirkefærdrene.

grave.

historiefremstillingers.

historiefremstillinger.

i tilfælde af strid.

beskidte, snavsede.

satiriske eller hånende sange.

Grundtvig henviser formentlig til 👤Thomas Christopher Bruun, jf. Lundgreen-Nilsen 1980, s. 476.

dvs. maksime, læresætning.

følger.

skole baseret på 👤Kants filosofi.

udsmykkede.

handling, gerning.

lat. ‘jeg har talt’.

Anvendt litteratur

  • Lundgreen-Nielsen, Flemming (1980) Det handlende ord. N.F.S. Grundtvigs digtning, litteraturkritik og poetik 1798-1819. København