Grundtvig, N. F. S. Papegøien og Skaden. (En Fabel.)

Oversigt over manuskripter og tryk

Manuskripter

På Det Kongelige Bibliotek, København, findes to manuskripter til værket: det ene i Arthur Palsbos håndskriftsamling, det andet i Grundtvig-arkivet.

Signatur Type Indhold
Palsbo Aa, Specialmappe 33 Renskrift
Fasc. 386 Afskrift Svend Grundtvigs beskrivelse af renskriften

Svend Grundtvigs afskrift i Grundtvig-arkivets fasc. 386 er dels en beskrivelse af renskriften i Palsbos håndskriftsamling, dels en afskrift af de to større passager, som er slettet heri.

Førstetrykket

Nummer i Bibliografien: 117.

Grundtvigs polemiske digt “Papegøien og Skaden. (En Fabel.)” blev trykt i Nyeste Skilderie af Kjøbenhavn 6. årgang, nr. 68, 3. juni 1809, sp. 1095 f. Tidsskriftet blev udgivet af 👤J. Werfel og trykt i København hos 👤P.H. Høeckes Enke.

Bibliografisk beskrivelse

De anvendte eksemplarer

  • Grundtvig-Bibliotekets eksemplar i løse blade, opstillingsnr. 3.1 [ekspl. 1] (beskåret og tidligere indbundet).
  • Grundtvig-Bibliotekets indbundne eksemplar, opstillingsnr. 3.1 [ekspl. 2] i samlebindet N.F.S. Grundtvigs Bidrag til Nyeste Skilderie af Kjøbenhavn 1808-1825, Gr.1 (indbundet og beskåret).
  • Det Kongelige Biblioteks indbundne eksemplar, katalognr. K, 672, 4∘ (stregkode: 130005528829).

Eksemplar 1 har dannet grundlag for tekstetablering og faksimiler.

Intern varians

Der er ikke blevet konstateret intern varians, hverken af tekstlig eller materiel art.

Tekstkritik

Anvendt litteratur

  • Bibliografien, se Johansen, Steen (1948-1954)
  • Johansen, Steen (1948-1954) Bibliografi over N.F.S. Grundtvigs Skrifter. København