Grundtvig, N. F. S. Om den ny Udgave af Kæmpeviserne

her: folkeviserne. På Grundtvigs tid var ordet ‘kæmpevise’ den almindelige betegnelse for det, vi i dag kalder folkeviser eller ballader. Kæmper betyder her krigere eller helte.

det lys, der er tilbage, efter at solen er gået ned.

fuldstændige.

her: førte.

håne.

simple, endimensionale.

menigmand (ikke kun fattige og bønder).

almindelige.

her: øjet eller blikket hos et dannet menneske.

skal mistolke (konjunktiv).

her: hæderkronede.

👤Peder Syvs såkaldte Tohundredvisebog, dvs. Et Hundrede udvalde Danske Viser, om allehaande mærkelige Krigs-Bedrivt og anden selsom Eventyr, som sig her udi Riget ved gamle Kæmper, navnkundige Konger, og ellers fornemme Personer begivet haver, af Arilds Tid til denne nærværende Dag. Forøgede med det Andet Hundrede Viser, om Danske Konger, Kæmper og Andre, samt hosføyede Antegnelser, til Lyst og Lærdom (1787).

uden fornuft (og smag).

uordentligt sammenstykkede.

vil (præsens pluralis).

fagreste, smukkeste.