Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra Saga om Nor og hans Æt. Med et Kvad til mit Fædreland den 28 Jan. 1809

Saa er sagt af sagnkyndige Mænd, at i meget gammel Tid, end før Asamænd indkom i 📌Nord, da var en Kæmpe af Gudernes Æt, rig og mægtig, og dertil begavet med allehaande Kløgt, men mest med den, som Spaakløgt heder, og som af al er først at nævne; thi vel er det Noget, at kende 498Tiden, som hun nu er, og end Mere, ret at vide, hvordan hun været haver, men Mest er det at se og forstaa, hvad hun skal vorde. Nor var Kæmpens Navn, og ham fødtes tvende Sønner, hed En Noreg, og Gautur den Anden, men kun een Datter aatte han, og er hun nævnet Dana. Han skiftede 📌Nordurlande udi trende Parter, og fik Noreg den Part, som efter ham er nævnet 📌Norrige, og er det et haardt Land, og fuldt med Elv og Fjelde, men dog fagert i sin Maade, og rigt paa Malm og Stene. Dana fik de Øer, som svømme udi 📌Østersaltet, lystelige at bygge paa, med Korn, med Eg og Bøg og med blommede Enge; saa fik hun og 📌Jotland og Alt hvad som Mænd nævne 📌Danmark. Gautur fik 📌Gautland, som nu nævnes 📌Svithjod, og er det sandt at sige, at ligervis som han byggede mellem baade Sødskende, saa havde og hans Odel i mange Maader Ligning med Begges, aldenstund han ligesom kunde række den ene Haand til sin Broder paa det høie Fjeld, og den anden til Søsteren i Dal. Saa var Landeskifte, men ei kommer Gautur mer ved denne Saga.