Grundtvig, N. F. S. Bekjendtgjørelse

Bekjendtgjørelse.

I Politivennen No. 299 og 300 søgte Undertegnede at vække Opmærksomhed paa det Slør, der hindrede ethvert uindviet Øje fra at skue de Grunde, der bevirkede hin 📌Falsterske–Eskildstrup–Skoles mangeaarige Vakanse. Han anseer det for Pligt – ligesom Muligheden glæder ham – at anmærke denne Underlighed som et Noget, der har existeret – 📌Eskildstrup har – til alle Ved5132kommendes Ærefaaet en Skolelærer, og Anmælderen har Grunde til at tro, S. T. Herr Biskop 👤Birchs saare agtværdige Virksomhed ej har bidraget lidet dertil.

📌Udby ved 📌Præstø d. 22de Junii 1804.

N. F. S. Grundtvig.