Worm, Jacob Uddrag fra Skipper Hans Adsersøn, Med sin Kieriste Maren Anders Daatter