Worm, Jacob Wormiana / samlede af Erik Sønderholm ; udg. af Poul Lindegård Hjorth. - [Kbh.] : C. A. Reitzels, 1994