Wied, Gustav Livsens Ondskab. 1967

FORORD

I dette Værks første Bind havde vi den Glæde at kunne bringe Kapitel 26-43 af Gustav Wied's Selvbiografi Digt og Virkelighed. De var forud utrykte og ukendte.

Et lykkeligt Tilfælde har gjort, at ogsaa Kapitel 44 og 45 nu er dukket op. Det er det sidste Wied har skrevet, og er Arbejdsmanuskripter med talrige Rettelser, det sidste Kapitel er ikke gjort færdigt. Vedlagt Manuskriptet er en Dispositionsplan for Erindringernes Fortsættelse.

Forfatteren fortæller heri om Tilblivelsen af sit første dramatiske Arbejde En Hjemkomst, om muntre Streger fra sit og Venners Ungdomsliv, og naar frem til at berøre Tiden omkring det Strindbergske Forsøgsteater. Manuskriptet er stadig i Slægtens Eje og vil blive trykt i Bind 12.

Volmer Rosenkilde.