Skjoldborg, Johan Uddrag fra En Stridsmand

Rundt om hans Hytte bredte sig det tavse Land, der var bunden af Lyng og Pors, de sure Sige og de flyvende Banker. Men det var, som om Buskene og Marehalmen hviskede til ham om et Liv, der laa under deres Rodder, et slumrende Liv, han skulde vække. Hver Plet drog ham til sig, og her følte han sig fæstet til Livstjeneste.