Skjoldborg, Johan Uddrag fra En Stridsmand

Her er et urgammelt, udyrket Land for ungt Mod og unge Arme, for dem, der ikke eje Guldnøglen, som aabner Indgangen til de fede Marker, hvor Kløveren gror. Her er ingen Menneskehaand til at lede Vandet, der siver og rinder, hvor det vil gennem Klittens golde Sand, afsættende rølket Rust paa Græssets Stængler, som svaje i den stille Strøm. Et herreløst Land for Jordens Kryb og Markens Dyr.