Skjoldborg, Johan Uddrag fra En Stridsmand

Søren havde i sine Ungdomsaar haft Brandernes stærke Tilbøjelighed til muntre Lag. Han var den livligste Svend baade langt og nær, den bedste Kammerat og den lystigste. Han var det saa helt, saa umiddelbart af Hjertets unge Lyst, at han rev alle med. Han gav sig hen med oprigtig Styrke, med en Udholdenhed, der nødig standsede før ved den yderste Grænse, den sidste Hvid. Derfor var han Svinghjulet i sit Selskab.