Skjoldborg, Johan Uddrag fra En Stridsmand

Han vaagnede ved, at noget køligt rørte ved hans Pande. Ved Siden af sad Ane med et vaadt Lommetørklæde i sin Haand. Hendes Kjole var opkiltet. Hat og Overstykke laa noget borte. Hatten var sort, Pyntebaandene i brunhvide Tavl, og Overstykket var lysegraat. Hver Enkelthed opfattede han grant. Græsset var frisk af nyfalden Dug, Bækken klukkede og plaskede frem over den stenede Bund, og fra Teltlejren lød Hornmusik gennem Aftensvalen.