Skjoldborg, Johan Uddrag fra En Stridsmand

Ej Guld og Gods jeg spørger om, naar jeg har Sjælero.
Er Sundhed kun min Ejendom, saa er jeg glad og fro.
Og altid rørt mod Himlen klang
min Morgen- og min Aftensang.
Og naar den gyldne Sol opstaar, og alt forgyldes her,
og alt i stolte Blomster staar, og Agren Vipper bæ'r,
da tænker jeg, at denne Pragt
blev til vor Lyst ved Herrens Magt.
Og naar mod Aften Sol gaar ned, og Fuglen tier kvær,
og al Naturen aander Fred, jeg føler, Gud er nær.
Da hviler jeg min trætte Arm,
og slumrer ind fra Dagens Larm.