Rode, Helge Uddrag fra Regenerationen i vort Aandsliv

Vegne kommet. Brandes lader ham da være dybt skuffet, som en, der har haft god Tro til Verden, men maa indrømme, at han har overvurderet den. Henrik Ibsen skrev engang nogle skælmske Ord om den Virkning, der var kommen ud af et Digt, som han havde forfattet til Fordel for et eller andet fjærnt Folkeslags Frihedskamp. Men Don Quixote mener vist for Alvor, at man kan blive Nationalhelt i fire forskellige Lande! Saa økonomisk er Naturen dog ikke engang med Helte! I det hele taget kan man vel sige, at Brandes ikke har overvurderet Verden — han har tværtimod undervurderet den. Den er ikke saa let. Den lader sig ikke løfte og dreje i en Haandevending, og det nytter ikke, at man bliver gnaven eller stamper utaalmodigt i Jorden, naar det viser sig, at den er for tung.