Palladius, Peder TEXTRETTELSER.

TEXTRETTELSER.

117
S. 25 L. 13. ordspraag Orig. ordpraag
- 28 - 21. /Joan/ - . Joan
- - - - Marg. Joan: 3 - Joan: 2
- 29 - 1. Overskriften mangler i Originalen
- 33 - 14 Marg. Matth: 10 Orig. Matth: 5
- 36 - 1-2. For det Femte om Mose tid - om Mose tid For det Femte
- - - 9. det hele tusinde - det hele tusindede
- 37 - 2. bleff - belff
- - - 6-7. Moabiter - Maabiter jf S. 115 L. 2.
- 38 - 26 Marg. Jud: 15 mangler i Originalen
- 39 - 3 - Esa: 59 Orig. Esa: 51
- 40 - 7 - 1.Pet:2 - 1. Pet: 1
- 41 - 7. iblant dem/ - iblant dem
- - - 36. Philisteer/ - Philisteer (Linjeudg.)
- 43 - 2. Cyrus/ - Cyrus (Linjeudg.)
- - - 21 Marg. Ezre 1 - Ezre 12
- 44 - 12. Cyrum - Cirum jf S. 115 L. 3.
- 46 - 5 Marg. 2 Mach: 3 - 1 Mach: 3
- - - 16. Jonathas/ Joannes - Jonathas Joannes
- 47 - 5. aff Gud/ - aff Gu/ d
- - - 6. Verdsens - Vverdsens
- 49 - 6. Joan: 14 - Joan: 15
- - - 25. armod / slag - armod slag
- 53 - 26. biscop/ - biscop.
- 55 - 10. Antichrist - Antechrist
- - - 30. en ond dag/ - en ond dag.
- 57 - 23 Marg. Lib: 10. Cap: 14 - Lib: 10. Cap: 13
- - - 27 -Cap. 37. et 38 - Cap. 37. et 3
- 58 - 23. Regementit/ oc - Regementit. oc
- 60 - 13. effter hannem kom - effter hannem Kom
- 60 - 19. Donatister/ Pelagium - Donatister Pelagium
- 63 - 31 f. trestrengde - tresterngde
- 65 - 28 Marg. vrsp. fol: 226 - vrsp. fol: 236
- 69 - 8. Joan: 16 - Jaon: 16
- - - 10 Marg. Under 2. Cor. 1 findes i Orig. en fejlagtig Henvisning til 4 Gal 4. (!).
- - - 29. vd offuer - vd offer
- 72 - 27. Sallighed - Salligded
S. 76 L. 21. hoffart Orig. hoffari
- 78 - 10 Marg. Maafh. 6. - Maatk. 4.
- - - 27. bruge de - bruged e jf. S. 115 L. 4.
- 79 - 6 Marg. Esa.58 - Esa. 59
- 81 - 4. Horeri/ - Horeri (Linjeudg.)
- 83 - 4. Rom: 5 - Ram: 5 jf. S. 115 L. 5.
- - - 15. vdkast - vdskast
- - - 29. Dan: 7 - Dan: 9
- 89 - 10. Duren/ Collen - Duren Collen
- 90 - 33. vaar - Vaar
- 91 - 2. Eusebius/ Epiphanius - Eusebius Epiphanius
- 91 - 22. Manicheus/ - Manicheus (Linjeudg.)
- 93 - 10. Helene - Silene
- - - 19. lib: 3. Cap: 29 - lib: 3. Cap: 39
- 93 - 21. til fælis - til falis, jf. L. 26 tilfælis og især L. 31 : Saa haffue disse deris Qvinder tilfællis/ lige som [de] Nicolaiter haffde.
- 95 - 1 f. Marg, Henvisn. gentages i Orig. øverst BL O 3V.
- 96 - 6 - lib: 4. Cap: 7. Orig. lib: 4. Cap: 8
- 105 - 14 - Apoc: 13 - Apoc;31 jf. S. 115 L. 6.
- 106 - 28. Patriarckers / - Patriarckers (Linjeudg.)
- - - 29. Propheters/ - Propheters (Linjeudg.)
- 107 - 24. soffne hen - soffue hen
- 109 - 12 Marg, Joan: - Jaon:
- 111 - 10 Marg. Hen findes i Orig. en fejlagtig Henvisning til "Cor: 15 et 17".
- 113 - 26. Købmands Orig. Købmads

I Orig. er Skriftstederne nærv. Udg. S. 112 L. 10 i, L, 22 i, L. 24 f., L. 28 f. trykt med stor Skrift.