Palladius, Peder Peder Palladius' Danske Skrifter

Aduent syndag.
matth. xxi.

CHristus indtil Hierusalem red/
Oss alle til trøst oc salighed.