Palladius, Peder Peder Palladius' Danske Skrifter

Iule dag.
Luce: ii.

Til Verden føddis Guds enborne Søn.
At frelse aff Synd/ al Menniskens køn.