Palladius, Peder Peder Palladius' Danske Skrifter

Tredie Iuledag.
Ioannis xxi.

* Hør du Peder/ huad jeg siger dig.
Gør du dig rede oc følge mig.