Palladius, Peder Peder Palladius' Danske Skrifter

Første syndag post
Epipha: luc: ii

Der Iesus gick paa tolffte Aar/
Aff sine forældre forglemt hand vaar.