Oehlenschläger, Adam Uddrag fra Helge. Et Digt (Danske Klassikere)

De fleste af de ord og vendinger i Helge som kræver forklaring, forekommer adskillige steder i digtningen. Derfor er noterne til denne udgave udformet dels som en liste over ord med vanskelig betydning, dels som en liste over mytologiske, sagnhistoriske og geografiske navne. Desuden er der noter til enkelte passager i digtet med henvisninger til sidetal.