Larsen, Karl Uddrag fra Set og tænkt under den store Krig (1)

Absolut ogsaa med Sværdet. Ingen stor Idé er slaaet igennem ved Ordets Forkyndelse alene, mener han at turde paastaa, heller ikke »Menneskerettighederne«s. Desuden er, som Rohrbach udtrykker det, »ingen kraftig national Tilværelse tænkelig uden en tilstrækkelig bred territorial Basis.«