Larsen, Karl Uddrag fra De, der tog hjemmefra 4

Da Søsteren har mistet et af sine Børn, skriver han — i Brev af 18. Novbr. 1901 —: „Min kære, lille Søster, at Livet ikke bliver, hvad det har været for dig før, maa Du ikke tilskrive Ingeborgs Død. Jeg f. Eks. har dog aldrig haft nogen Sorg som Du, og alligevel har Livet ikke nær det Værd, som det havde i de unge Dage. Vi har begge naaet Bakkens Top og har begyndt, om og med smaa Skridt, at stige ned.“