Larsen, Karl Uddrag fra De, der tog hjemmefra

„Det kan synes til Jer,“ fortsætter han, „at det maa være haardt at give Afkald paa „Verden“. Det synes utroligt for en 6 Aars Tøs, at hun nogensinde kan give Afkald paa sin Dukke. Men hun gør det en skønne Dag, fordi hun ikke har nogen Lyst til at lege med Dukken og betragter den som en dum, meningsløs Ting. Paa samme Maade taber et frelst Menneske i Frelseøjeblikket uden Spor af Paavirkning Lyst til „Fornøjelser“, Theater, Bal, Dans, 185 Kaffeselskab og Kaffesladder, Tobak, Spillekort, Væddeløb osv. osv. Dagen efter skammer han sig over, at han nogensinde har været saa dum at lege med disse intetsigende „Dukker“. Genfødelse er mere end et smukt Dogme, Talemaade, poetisk Vending. Det er en Kendsgerning i ethvert frelst Menneskes Liv ... Du taler stadig om Frelse, fuld Frelse, Frelse fra Tobak, Drik, Theater, Dans, Selskabsliv, fine Klæder, Juveler o. s. fr., som om det alene var Hærens Lære. Det er splittergalt. Det er kun i de lutherske Lande, at alle disse Ting er tilladte. Alle Kirker her, der duer noget, lærer det samme som Hæren og lærte det samme flere hundrede Aar, før General Booth tog fat. Kristendom herovre og i England mener noget mere end i de lutherske Lande. Men derfor staar jo ogsaa de lutherske Lande (især Danmark) nutildags som de mest gudsforladte Lande. Glem ikke, at det lutherske Land Danmark staar saa uhyre lavt, at kun ét Land (Bayern tror jeg) er mere fordrukkent, at flere Mennesker berøver sig selv Livet i Danmark end i andre Lande, og at Fattigdommen er saa omgribende i Danmark. Visseligen „Herren har forladt sit Folk“, vilde Biblen sige, hvis den talte om Danmark. Kend Træet paa Frugten. De evangeliske Lande er mere velstaaende, mere lykkelige, mindre forfaldne og har færre Selvmordere end det lutherske Land Danmark, hvor Præsterne ryger og drikker — selvfølgelig „til Maade“. Nej, saa hellere være Fanatikere end bære Skylden for hele Landets Forbandelse.“