Larsen, Karl Uddrag fra Aksel Halcks Optegnelser

Mit aandelige Vaabenmærke er Meissoniers kønne Blad af Kobberstiksamleren, der sidder ene i sin Stue, uden Vidner, hensunken i Betragtning af det Kunstværk, han holder i sin Haand. Det Billede har, fra jeg var sytten Aar, hængt paa Hæderspladsen over mit Skrivebord.