Larsen, Karl Kvinder

Første Scene.

(Dagligstue hos Lindholms. I Forgrunden til venstre et bredt Vindue; mange Blomster i Karmen og paa et Blomsterbord; i Nærheden af dette længst fremme Fruens lille Arbejdsbord med et Par lave Stole. Midt for i Baggrunden en Dør ud til Entréen. Paa hver sin Side af denne Dør henholdsvis et moderne Bogskab, fuldt af Bøger i smukke Bind, og et større, gammeldags Møbel. Langt tilbage til højre en anden Dør, længere fremme en Sofa med Bord og adskillige lave Stole af forskellige Former; helt i Forgrunden til højre et noget gammeldags, stort Konsolspejl. Skraat ud fra Bordet til højre staar en Causeuse. I Loftet en Rococo-Lysekrone. Tæppe over hele Gulvet.

Naar Tæppet gaar op, sidder FRU LINDHOLM, en køn, fyrretyveaarig Dame, ved sit Arbejdsbord og læser i en Avis. Hun er i Spadseretoilette).

LINDHOLM.
(kommer ind fra højre, gaar hen over Gulvet imod Entréen).
FRU LINDHOLM.
(ser op fra Avisen).

Skal Du gaa?

LINDHOLM.

Ja, jeg vilde se lidt op paa Kontoret.

FRU LINDHOLM.

Jeg mente ikke, Du vilde derop i disse Dage. Du havde jo netop taget alt det Arbejde hjem for at faa det færdigt.

4
LINDHOLM.

Jo, men der var rigtignok noget, som Fuldmægtig Jantzen skulde tale med mig om. Det var angaaende en Legatsag med en engelsk Dame. Mrs. Atkinson havde bedt mig interessere mig for det. Du ved hende, den høje, engelske Dame, ganske net, vi træffer hende hos Konferentsraad Lundes.

(Det ringer.)
LINDHOLM.
(hurtig).

Hvem kan det være?

(Begge lytte.)
LINDHOLM.
(dæmpet).

Det er Fru Kraft, det Uhyre. Jeg vil min Sandten ikke løbe i Armene paa hende. Saa maa jeg hellere vente lidt. Se at faa hende paa Porten i en Fart.

FRU LINDHOLM.

Ja, hvis jeg kan —

LINDHOLM.
(gaar ud til højre).