Larsen, Karl Kvinder

Ottende Scene.

FRU LINDHOLM.
(gaar hen til det store Konsolspejl, staar stille, betragter sig i det, retter noget paa Frisuren).
PIGE.
(kommer ind).

Der er en Kone derude, som gæme vilde tale med Fruen; jeg troer, det er hende, den sidste, der var hos Frøkenen før. Skal jeg lade hende komme ind?

FRU LINDHOLM.

Ja, hvad vil hun mig?

PIGE.

Ja, hun siger bare, hun vilde saa rædsom 42gærne tale med Fruen, og Fruen maatte ikke sige Nej. Det er for Resten en pæn, yngre Kone.

FRU LINDHOLM.

Aa ja, lad hende saa komme.

(Pige gaar ud.)