Kierkegaard, Søren Uddrag fra Dagbøger i udvalg 1834-1846

En Tegning f. E. af Herkules ell. saadan i den Stiil, og saa underneden: Pastor Grundtvig.