Kierkegaard, Søren Uddrag fra Dagbøger i udvalg 1834-1846

II A 508 hans sidste Haandarbeide: Henrik Hertz, Stemninger og Tilstande, Scener og Skildringer af et Ophold i Kjøbenhavn (1839).