Kierkegaard, Søren Uddrag fra Dagbøger i udvalg 1834-1846

V A 40 Kategorien der Verzweiflung: begreber frembragt i nød (fortvivlelse). -Jacobi S. W: se note til V A 21.