Kierkegaard, Søren Uddrag fra Dagbøger i udvalg 1834-1846

V A 79 Gr.: noget tilforladeligt, beviseligt; modsat paradoxon.