Kierkegaard, Søren Uddrag fra Dagbøger i udvalg 1834-1846

Goldschmidt, M. A. (1819-1887): forfatter og redaktør; VII:l, 98.