Kierkegaard, Søren Uddrag fra Dagbøger i udvalg 1834-1846

Jacobi, F. H. (1743-1819) ty. forfatter og filosof; V 21, 30, 35, 40.