Kierkegaard, Søren Uddrag fra Dagbøger i udvalg 1834-1846

Lund, Troels (1802-1867): teatermaler; III 42.