Kierkegaard, Søren Uddrag fra Dagbøger i udvalg 1834-1846

Luther, Martin (1488-1546): ty. reformator;I 93,328,11 64,289, VI 108,141.