Kierkegaard, Søren Uddrag fra Dagbøger i udvalg 1834-1846

Lyngbye, H. C. (1782-1837): præst; I 67, 69