Kierkegaard, Søren Uddrag fra Dagbøger i udvalg 1834-1846

Nielsen, Margrethe S.: forfatter afkogebog (1829); II 762.