Kierkegaard, Søren Uddrag fra Dagbøger i udvalg 1834-1846

Novalis, egl. Friedrich v. Hardenberg (1772-1801): ty. digter; I 80, 91, 241.