Kierkegaard, Søren Uddrag fra Dagbøger i udvalg 1834-1846

Rafn, C. C. (1795-1864): oldforsker; II 584.