Kierkegaard, Søren Uddrag fra Dagbøger i udvalg 1834-1846

Rørdam, Bolette C. (1815-1887): soster til Peter R.; II 67.