Kierkegaard, Søren Uddrag fra Dagbøger i udvalg 1834-1846

Scott, Walter (1771-1832): eng. forfatter; II 85.