Kierkegaard, Søren Uddrag fra Dagbøger i udvalg 1834-1846

Scribe, A. E. (1791-1861): fr. dramatiker; I 183.