Kierkegaard, Søren Uddrag fra Dagbøger i udvalg 1834-1846

Stiefel, Michael (1487-1567): ty. teolog; I 300.