Kierkegaard, Søren Uddrag fra Dagbøger i udvalg 1834-1846

Tegner, Esaias (1782-1846): sv. digter; I 136.