Kierkegaard, Søren Uddrag fra Dagbøger i udvalg 1834-1846

Themistokles (d. ca. 460 f. Kr.): gr. statsmand; VII:l 72.