Kierkegaard, Søren Uddrag fra Dagbøger i udvalg 1834-1846

Thiele, Just Mathias (1795-1874): forfatter; I 63,64.