Kierkegaard, Søren Uddrag fra Dagbøger i udvalg 1834-1846

Thomsen, Grimur T. (1820-1896): ministeriel embedsmand, forfatter; VI 128,129.