Kierkegaard, Søren Uddrag fra Dagbøger i udvalg 1834-1846

Thorvaldsen, Bertel (1770-1844): billedhugger; I 200.